Vår mission för barn, ungdomar och det svenska samhället!

Samba Football Academy utvecklar spelare, lag och fotbollsföreningar men framför allt människan, stadsdelar och det svenska samhället. Vi har skapat en fotbolls- och värdegrundsutbildning som ger jobb, trygghet och framtidstro i Sveriges förortsområden.

Förra året utbildade Samba Football Academy 90 unga kvinnor och män i att arbeta med att lära ut och sprida sambafotbollens positiva budskap. Våra ledare är lokalt förankrade i de förorter vi verkar i och de blir med sambafotbollen fina förebilder och goda krafter för barn och ungdomar i området.

Under 2014 besökte 10 000 barn och ungdomar våra öppna fotbollspass i förortsområden runt om i Sverige. Att vara med och spela är gratis och alla är välkomna oavsett religion, etnicitet, kön eller fotbollskunskaper

Stadsdelar, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag finansierar fotbollspassen. Detta gör de för att de ser positiva effekter i stadsdelen. Det blir  tryggare i området, mindre skadegörelse och en bättre hälsa för deltagarna. De ställer upp därför att de ser att verksamheten har en positiv betydelse för många barn och ungdomarna i området.

Vill er organisation stödja vår nuvarande verksamhet eller starta upp sambafotbollen i en ny stadsdel?

  • Samba Football Academy erbjuder i samarbete med er organisation att arrangera:
  • Pelada – gratis öppna fotbollspass i sambafotboll under fredags och lördagskvällar.
  • FC Feminina – en riktad insats för tjejer med öppna fotbollspass i sambafotboll.
  • Föreningsutveckling – där vi hjälper lokala föreningar att aktivera fler tjejer och killar i föreningen.
  • Pelada under sport – och höstlovsveckan.
  • Sambakollo – fotbollsskolor under sommarlov, sport och höstlov för tjejer och killar.

 

I vårt samarbete skapar vi tillsammans ett upplägg för hur ert företag kan exponeras på bästa sätt. Under pågående samarbete erhåller ni kontinuerliga rapporter om verksamhetens status och utveckling .

I samarbetet håller Erik “Samba” Johansson en inspirationsföreläsning för er organisation om vårt samarbete, dess resultat och effekter som ni bidrar till för barn, ungdomar och området. I föreläsningen inspirerar även Samba-Erik i Samba Football Academy:s utbildningsmodell, hur vi utvecklar grupper, lag och individer.

Välkommen att kontakta Erik “Samba” Johansson

Årets idrottsförebild 2014 utsedd av Friends!

Se länk!