Lövgärdesskolans Hall ända fram till tisdag den 11 december

Tisdagar

Kl 16:30-17:30 tränar åk 1-3

Kl 17:30-18:30 tränar åk 4-6

Välkomna alla tjejer!