FC Feminina Norsborg

Organiserad spontanfotboll för tjejer med fokus på vacker fotboll “Jogo Bonito”, glädje och gemenskap.

Plats: Kärsby sporthall

Ålder: 7-17 år

Tid: KL 16:00-18:00

Bem vindo – välkommen