HÄSSELBYGÅRD

Välkommen alla tjejer 7-17 år och spela sambafotboll!

Vi tränar mellan klockan 10.00-12:00 i Hässelbygårdsskolans gymnastikhallar.

Träningen är gratis och bygger på glädje, gemenskap och att försöka spela en vacker fotboll.