Välkommen alla barn och ungdomar 7 -17 år och spela sambafotboll!

Vi tränar mellan klockan 19.00-22:00 på Gunnareds fotbollsplan.

7-12 år tränar mellan 19:00-20:00.

13-17 år tränar mellan 20:00 – 22:00.

Träningen är gratis och bygger på glädje, gemenskap och att försöka spela den vackra fotbollen – Jogo bonito.