Pelada i Angered

Organiserad spontanfotboll med fokus på vacker fotboll ” Jogo Bonito”, glädej och gemenskap.

Plats: Gunnaredsvallen

Tid: KL 19:00-22:00

Ålder: 10-20 år

Bem vindo – välkommen