Pelada i Hässelbygård

Plats: Hässelbygårdsskolans gymnastikhallar.

7-12 år tränar mellan 19.30-20.45

13-17 år tränar mellan 20.45-22.30

Bem vindos – välkomna och spela sambafotboll. Öppet för alla och det är gratis!