Lördagar Hässelbygårds BP
19.30 -20.30 tränar 7-12 år
19.30 – 22.30 tränar 13-17 år
Bem vindo – Välkommen att spela sambafotboll!
Öppet för alla, gratis att delta!