Välkommen alla barn och ungdomar 7 -17 år och spela sambafotboll!

Vi tränar mellan klockan 19.30-22:30 i Hässelbygård Bollplan.

7-12 år tränar mellan 19:30-20:30, 13-17 år tränar mellan 19:30 – 22:30.

Träningen är gratis och bygger på glädje, gemenskap och att försöka spela den vackra fotbollen – Jogo bonito.