Välkommen alla barn och ungdomar 7 -17 år och spela Sambafotboll på Lisebergs Bollplan.

7-12 år tränar mellan kl 19.00-20.30

13-17 år tränar mellan 20.00-22.00

18 + tränar mellan 20.00 – 22.00

Tjejsamban tränar mellan 19.00-20.30

Träningen är gratis och bygger på glädje, gemenskap och att försöka spela den vackra fotbollen – Jogo bonito.