Välkommen alla barn och ungdomar 7 -17 år och spela sambafotboll!

Vi tränar mellan klockan 19.30-22:30 på Hässelbygård Bollplan.

7-9 år tränar 19:30-20:00

10-12 år tränar 19:30 – 21:00

13-17 år tränar 20:30-22:30.

Träningen är gratis och bygger på glädje, gemenskap och att försöka spela den vackra fotbollen – Jogo bonito.