Välkommen att spela Sambafotboll!

Alla är välkomna och det är gratis!

Plats: Gunnaredsplan

Tid: 19:00-12:00 spelar 7-9 år,

19:00-20:30 spelar 10-12 år,

20:00- 22:00 spelar 13-17 år.