Välkommen att spela Sambafotboll!

Alla är välkomna och det är gratis!

Plats: Sandspårets fotbollsplan

Tider:

17:00-18:00 spelar 6-8 år,

18:00-19:30 spelar 9-11 år,

19:30- 21:00 spelar 12-16 år.