Plats i Hjällbo! Gratis att delta!

Inomhussäsongen: Bergsgårdsskolans gymnastikhall!

Utomhussäsongen: Konstgräsplanen Sandsspåret!

Träningstider

Varje fredag hela året!

Klockan 17:00-18:00 tränar barn 6-8 år

Klockan 18:00 – 19:30 tränar 9-11 år

Klockan 19:30- 21:00 tränar 12-16 år