Innan Angereds IS började använda utbildningskonceptet Sambafotboll fanns det knappt några flicklag alls i Angered. Behovet av att aktivera flickor i Angered för att bidra till flickors bättre hälsa och välmående var och är fortfarfarande stort.
Under de senaste åren har Angereds IS med hjälp av Samba-Erik och utbildningskonceptet Sambafotboll lyckats få i gång 19 flicklag i sex olika områden i Angered. En helt fantastisk stärkande insats för flickor som saknar motstycke i Sverige. Sedan starten har 80 lokalt förankrade tjejer utbildats, varit ledare och med sitt arbete som tränare blivit positiva förebilder i Angered.

Forza Angereds IS Samba