Friends har utsett Erik Samba-Erik Johansson till Årets Idrottsförebild 2014!

Juryns motivering till vinnaren 2014:
I händerna – eller ska vi säga fötterna? – på vår pristagare blir det tydligt att fotboll kan vara så mycket mer än en idrott. Hos honom är fotbollen en väg till en meningsfull fritid och ett sammanhang i tillvaron för de barn och unga i socioekonomisk svaga områden som han arbetar med. Och han lär dem inte bara att spela sambafotboll. Han lär dem också det han kallar bonito lifestyle, där glädje, lekfullhet och kamratskap är minst lika viktigt som att spela vacker fotboll. Årets pristagare lever efter mottot Tillsammans är vi starka och Friends är väldigt stolta att få dela ut priset som Årets idrottsförebild till Erik Samba-Erik Johansson.

Jag älskar det jag gör och har en oerhörd drivkraft för att Samba FA:s olika projekt skall bli lyckade och beröra. Samba Football Academy vill bidra till ett hälsosamt liv där barn och ungdomar inspireras till ett förhållningsätt baserat på omtanke, gemenskap och glädje. Vi utvecklar spelare, lag men framförallt människan, stadsdelar och det svenska samhället! När föräldrar berättar om hur viktigt Sambafotbollen är för deras barn blir jag glad. När jag åker hem sent en lördagskväll efter en lyckad Samba Football Academyträning med en härlig stämning där 80-90 barn och ungdomar deltagit blir jag lycklig. Stort tack för denna fina utmärkelse, säger Erik Johansson.
Jag känner mig väldigt stolt över Samba Football Academy:s verksamheter och priset tillägnar jag samtliga Samba FA-ledare som sprider Sambafotbollens positiva budskap!