Pelada i Hässelbygård

Organiserad spontanfotboll med fokus på vacker fotboll “Jogo Bonito”, glädje och gemenskap.

Plats: Hässelbygårds BP

Tid: KL 19:30-20:30 tränar 7-12 år, KL 19:30-22:30 tränar 13-17 år.

Bem vindo – välkommen