Välkommen att spela Sambafotboll!

Alla är välkomna och det är gratis!

Plats: Hässelbygårds BP

Tid: 18:00-19:00 spelar 7-9 år,

18:00-19:30 spelar 10-12 år,

19:30- 21:00 spelar 13-17 år.