Samba FA har fått i uppdrag att aktivera fler tjejer med Samba Football Acaedmy:s fotbolls – och värdegrundsutbildning .

Samba FA kommer stärka upp flickföreningen Norsborgs FF, det kommer bli sambafotboll i lokala skolor och öppna träningar i FC Feminina i området. Förutom Botkyrka kommun är även Botkyrka Byggen med i samarbetet.