Vår mission för barn, ungdomar och det svenska samhället!

Samba Football Academy utvecklar spelare, lag och fotbollsföreningar men framför allt människan, stadsdelar och det svenska samhället.

Vi har skapat en fotbolls- och värdegrundsutbildning som ger jobb, trygghet och framtidstro i Sveriges förortsområden. Förra året utbildade Samba Football Academy 90 unga kvinnor och män som arbetade med att lära ut och sprida sambafotbollens positiva budskap! Våra ledare är lokalt förankrade i området och blir med sambafotbollen fina förebilder och en stark kraft för andra barn och ungdomar i området.
Samba Football Academys gratis öppna fotbollspass är öppet för alla och bidrar till en hälsosam livsstil där Samba FAledarna inspirerar barn och ungdomar till ett förhållningssätt baserat på glädje, omtanke och gemenskap.
Förra året hade vi 10 000 barn och ungdomar som besökte våra öppna verksamheter i Sveriges förortsområden!
Stadsdelar, kommuner, kommunala och privata bostadsbolag finansierar våra fotbollspass för att de ser positiva effekter i stadsdelen såsom ett tryggare område, mindre skadegörelse, bidrar till en bättre hälsa samt att de ser att sambafotbollen betyder mycket för många barn och ungdomarna i området.

Vill ert företag starta upp Samba FAverksamhet i en stadsdel eller kommun med behov av de resultat och effekter Samba FA bidrar till?
Vill ert företag exponeras och stödja Samba Football Academy:s arbete?

Samba Football Academy erbjuder att starta upp:
•    Pelada – gratis öppna fotbollspass i sambafotboll framförallt under lördagskvällar men även Pelada under sport- och                                      höstlovsveckan för barn och ungdomar.
•    FC Feminina – riktad insats i sambafotboll för tjejerna i området,
•    Sambakollo – fotbollsskolor under sommarlov, sport och höstlov för tjejer och killar.

Föreläsning
I vårt samarbete kommer Erik “Samba” Johansson och håller en inspirationsföreläsning om vårt samarbete, dess resultat och effekter som ert företag bidrar till för barn, ungdomar och området. I förläningen inspirerar även Samba-Erik i Samba Football Academy:s utbildningsmodell, hur vi utvecklar grupper, lag och individer.

Vi vill gärna att ert företag skall bli en del av Sambafamiljen och vår mission för barn, ungdomar och det svenska samhället!
Välkommen att kontakta Erik “Samba” Johansson

Årets idrottsförebild 2014 utsedd av Friends!

Se länk!