Samba FA i skolan

Samba FA erbjuder ett antal samarbetsformer för grund – och gymnasieskolan. Vi använder sambafotbollen och “Bonito Lifestyle” för att skapa glädje, sammanhållning, självkänsla och framtidstro.

Skolverksamheten utformas tillsammans med varje skola, för att passa varje skolas specifika behov och önskemål.

De vanligaste samarbetsformerna är:

  • Sambafotbollsprofil
  • Sambafotboll som elevens val
  • Temaveckor
  • Eftermiddagsgrupper i samarbete med skolans fritids

Välkommen att kontakta Samba-Erik för mer information om Samba Football Academy:s utbildningar i grund– och gymnasieskolan.